Szczebrzeszyn, woj. zamojskie. Stanowiska 1 i 2

Informator Archeologiczny : badania, Tom 16 (1982) s. 227-228
Stanisława Hoczyk-Siwkowa

 

do góry