Formularze czynności prawnych w Polsce w wiekach średnich : przegląd badań

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 18 (1973) s. 149-179
Jerzy Luciński

 

do góry