Źródła epigraficzne do historii XIX wieku : napisy nagrobne cmentarza Powązkowskiego w Warszawie

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 19 (1974) s. 183-190
Sławomir Gawlas, Andrzej Biernat

 

do góry