Śladami nieznanego żołnierza z 1963

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 67, Numer 2 (1960)
Helena Rzadkowska

 

do góry