Z dziejów odrodzenia narodowego Śląska XIX w.

Roczniki Historyczne, Tom 18 (1949) s. 374-382
Witold Jakóbczyk

 

do góry