"Informationsdienst der Staatlichen Archivverwaltung", nr 35, Potsdam 1975; nr 36, Potsdam 1976 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 68 (1979) s. 270-272
Tadeusz Grygier

 

do góry