Prawo czy obowiązek? Funkcje urzędów w Rzeczypospolitej i Szwecji XVII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 82, Numer 3-4 (1991) s. 371-381
Michał Kopczyński

 

do góry