Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Osman Achmatowicz (1899-1988)

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 51 (1988) s. 30-34
Jan Michalski

 

do góry