Inni = The others = Les autres

Projekt, Tom 10, Numer 4 (49) (1965) s. 16-21
Dobrochna Strumiłło Olkiewicz

 

do góry