Z badań nad gospodarczo-społeczną strukturą miast polskich w okresie pd drugiej połowy XIII do pierwszych dziesiątków lat XIV wieku

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 59, Numer 1 (1952)
Stanisław Piekarczyk

 

do góry