"Nie masz Rusi w Rusi" : w sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku : (w związku z książką Teresy Chynczewskiej-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985)

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 2 (1986) s. 331-351
Hieronim Grala, Sławomir Gawlas , Teresa Chynczewska-Hennel (aut. dzieła rec.)

 

do góry