Popularyzacja na manowcach : (na marginesie książki Aleksandra Bocheńskiego, Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1985, s. 140)

Przegląd Historyczny, Tom 81, Numer 3-4 (1990) s. 685-692
Krzysztof Uściński , Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Aleksander Bocheński ,Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego ,Wrocław 1985

 

do góry