"Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy", Richard S. Wortman, New Jersey 1995 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 60, Numer 1/2 (1998) s. 223-225
Andrzej Rottermund , Richard S. Wortman (aut. dzieła rec.)

 

do góry