Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu w zakresie upowszechniania wiedzy o przeszłości w latach 1957-1987

Rocznik Elbląski, Tom 12 (1991) s. 171-176
Stanisław Pestka

 

do góry