Malesowizna, pow. Suwałki

Informator Archeologiczny : badania, Tom 2 (1968) s. 17-18
Sylwia Wierzbicka-Pawłowska

 

do góry