Sprawozdanie z dyskusji dotyczącej liczby obywateli polskich wywiezionych do Związku Sowieckiego w latach 1939-1941

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 31 (1996) s. 117-142
Albin Głowacki, Andrzej Korzon, Daniel Boćkowski, Ewa Kowalska, Krzysztof Smolana, Wojciech Materski, Hanna Marczewska-Zagdańska

 

do góry