"Za kulisami" Norwida w inscenizacji Horzycy, Toruń 1946

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 14, Numer 2 (54) (1965) s. 185-198
Danuta Falak

 

do góry