Wacław Gizbert Studnicki Bogumiłowi Zwolskiemu : w sprawie swej książki p. t. Kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie, Wilno 1935

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 11 (1936) s. 700-701
Wacław Gizbert-Studnicki

 

do góry