"O królowej Jadwidze studja i przyczynki", Anna Strzelecka, Lwów 1933; "Jadwiga królowa polska : monografia historyczna", Wanda Maciejewska, Kraków 1934 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 375-382
Stefan Krakowski , Anna Strzelecka (aut. dzieła rec.), Wanda Maciejewska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Wanda Maciejewska ,Jadwiga królowa polska : monografia historyczna ,Kraków 1934 : [recenzja]

 

do góry