"Pomocné vĕdy historické a jejich místo mezi historickými obory", red. Ivan Hlaváček, Zdenĕk Hojda, Praha 1997 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 37 (2000) s. 175-177
Wojciech Mrozowicz , Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.), Zdenĕk Hojda (aut. dzieła rec.)

 

do góry