"Wrocławskie księgi szosu z lat 1370–1404", red. Mateusz Goliński, Wrocław 2008 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 47 (2009) s. 299-300
Marek Słoń , Mateusz Goliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry