Nieznany akt sprzedaży chłopa łużyckiego z 1657 r.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 42, Numer 1 (1987) s. 41-44
Leon Górecki

 

do góry