"Poezja polsko-łacińska wczesnego renesansu. Wybrane zagadnienia", Stefan Zabłocki, "Problemy literatury staropolskiej, seria druga", praca zbiorowa pod red. Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973; "Twórczość Celtisa jako źródło niektórych motywów poezji polsko-łacińskiej pierwszej połowy XVI wieku", Stefan Zabłocki, "Meander: 28 (1973), z. 7/8 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 240-241
Genowefa Wojciech-Masłowska , Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Stefan Zabłocki, "Meander: 28 (1973), z. 7 ,Twórczość Celtisa jako źródło niektórych motywów poezji polsko-łacińskiej pierwszej połowy XVI wieku ,

 

do góry