"Arabskie opisanie Słowian : źródła do dziejów średniowiecznej kultury", Urszula Lewicka-Rajewska, Wrocław 2004 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 42 (2004) s. 185-186
Jerzy Strzelczyk , Urszula Lewiska-Rajewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry