Spór o podręczniki teologii w Wolnym Mieście Krakowie

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 63 (1985) s. 229-250
Jan Kracik

 

do góry