XVII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny (Helsinki 13-18 sierpnia 1990)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 36 (1991) s. 293-295
Ewa Rzetelska-Feleszko

 

do góry