"Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich. XV-XIX wiek", E. Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Warszawa 1998 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 43 (1998) s. 355-358
Aleksandra Cieślikowa , Ewa Wolnicz-Pawłowska (aut. dzieła rec.), Wanda Szulowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry