Handel bałtycki a bilans handlowy Polski w pierwszej połowie XVII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 2 (1968) s. 245-252
Maria Bogucka

 

do góry