"Raboczij kłass i raboczeje dwiżenije w Rossii 1861-1917", Moskwa 1966 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 3 (1968) s. 529-534
Ludwik Bazylow

 

do góry