"Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 3" pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 1 (1984) s. 216-217
Andrzej Biernat , Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry