Z historii Ludowego Wojska Polskiego w latach 1945-1956 (na marginesie wspomnień generałów Kuropieska, J., Z powrotem w służbie, Warszawa 1984; Cymbarewicz, F., Kmicicem nie zostałem, Warszawa 1984; Naszkowski, M., Paryż - Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945-1950), Warszawa 1987)

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 1 (1988) s. 149-170
Paweł Wieczorkiewicz , J. Kuropieska (aut. dzieła rec.), F. Cymbarewicz (aut. dzieła rec.), M. Naszkowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
J. Kuropieska ,Z powrotem w służbie ,Warszawa 1984 : [recenzja] ,
F. Cymbarewicz ,Kmicicem nie zostałem ,Warszawa 1984 : [recenzja] ,
M. Naszkowski ,Paryż - Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945-1950) ,Warszawa 1987 : [recenzja]

 

do góry