Prymas Michał Poniatowski wobec Targowicy

Przegląd Historyczny, Tom 85, Numer 4 (1994) s. 433-442, 512
Łukasz Kądziela

 

do góry