"Ideologia pozytywizmu galicyjskiego 1864-1881", Halina Kozłowska-Sabatowska, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 600-601
Andrzej Biernat , Halina Kozłowska-Sabatowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry