Realizacja ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej na terenie Krakowa w latach 1946-1949

Studia Historyczne, Tom 34, Numer 2 (1991) s. 287-306
Anna Paciorek

 

do góry