[Pragnę niniejszym zwięźle odpowiedzieć...]

Przegląd Historyczny, Tom 54, Numer 1 (1963) s. 169-170
Jerzy Skowronek

 

do góry