Geyner versus Reiner : kwestia wątpliwego współautora fresków w kaplicy opata Hochberga we Wrocławiu

Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom 5, Numer 1 (15) (2010) s. 18-29
Agata Kaczmarek

 

do góry