Pieśń ptaków - pieśń aniołów : muzyka w "Der Minne Regel" Eberharda Cersne z Minden (1404)

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 5 (2006) s. 43-54
Sławomira Żerańska-Kominek

 

do góry