"Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 1938 - wrzesień 1939)", Maciej Koźmiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 9 (1973) s. 217-220
Wiesław Balcerak , Maciej Koźmiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry