"Prowiedienie w żizń kriestianskoj rieformy 1861 g.", P. A. Zajonczkowski, Moskwa 1958 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 50, Numer 3 (1959) s. 628-632
Krzysztof Groniowski , P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry