"En ålderdomlig polsk långrock >>kontusz<< i Livrustkammaren", Maria Gutkowska-Rychlewska, "Kungl. Livrustkammaren - journal of the Royal Armoury", vol. 10-11, Stockholm 1969; "Fredrik Wilhelm Scholander och hans vapensamling. Kring några fragment i Livrustkammaren", Fredric Bedoire, "Kungl. Livrustkammaren - journal of the Royal Armoury", vol. 10-11, Stockholm 1969 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 3 (1970) s. 510
Irena Turnau , Maria Gutkowska-Rychlewska (aut. dzieła rec.), Fredric Bedoire (aut. dzieła rec.)

 

do góry