"Zagroda chłopska w Polsce na przełomie XIX i XX wieku", Maria Trawińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 2 (1970) s. 335
Zofia Podwińska , Maria Trawińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry