Nowe amerykańskie opracowanie historii Rosji i ZSRR : Jesse D. Clarkson, A History of Russia from Ninth Century, London 1962

Przegląd Historyczny, Tom 54, Numer 3 (1963) s. 494-503
Ludwik Bazylow

 

do góry