"Ekonomiczeskoje razwitie Indii piered anglijskim zawojewaniem : remiesło i torgowlia w XVI-XVIII ww.", A. I. Cziczerow, Moskwa 1965 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 58, Numer 3 (1967) s. 544-549
Jan Kieniewicz , A. I. Cziczerow (aut. dzieła rec.)

 

do góry