"Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923", Oleg Łatyszonek, Białystok 1995 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 3-4 (1997) s. 575-576
Jerzy Tomaszewski , Oleg Łatyszonek (aut. dzieła rec.)

 

do góry