Nowy etap polemiki w sprawie interpretacji polityki zagranicznej Franklina Delano Roosevelta : (na marginesie prac: W. Marks III, Wind over Sand. The Diplomacy of Franklin Roosevelt, The University of Georgia Press, Athens, Georgia 1988, s. 462; Robert E. Herzstein, Roosevelt and Hitler. Prelude to War, Paragon House, New York 1989, s. 500)

Przegląd Historyczny, Tom 82, Numer 2 (1991) s. 315-319
Bogusław W. Winid , W. Marks (aut. dzieła rec.), Robert E. Herzstein (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
W. Marks III ,Wind over Sand. The Diplomacy of Franklin Roosevelt ,Athens 1988,
Robert E. Herzstein ,Roosevelt and Hitler. Prelude to War ,New York 1989

 

do góry