Społeczna funkcja kultu Izydora "Oracza" w Polsce XVII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 46, Numer 3 (1955) s. 420-444, 531-532
Janusz Tazbir

 

do góry