"Za żelazną kurtyną : Europa Środkowo–Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945–1953", Tadeusz Wolsza, Warszawa 2005 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 113, Numer 2 (2006) s. 194-198
Rafał Habielski , Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.)

 

do góry