Małe miasto w środkowej Europie późnego średniowiecza. Próba modelu

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 50 (1989)
Henryk Samsonowicz

 

do góry