Polski dix-huitième siècle : (wiek Oświecenia)

Przegląd Humanistyczny, Tom 24, Numer 1 (172) (1980) s. 105-109
Witold Adamiec
Title of the reviewed work:
,Wiek Oświecenia. T. 1-3 ,Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 1978

 

do góry