Na marginesie książki "Whose Love of Which Country?"

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 118, Numer 4 (2011) s. 743-751
Patryk Sapała , Márton Zászkaliczky (aut. dzieła rec.), Balázs Trencsényi (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
ed. by Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky ,Whose love of which country? : composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe ,Leiden ; Boston 2010

 

do góry